VÄLKOMMEN!

VAD ÄR FUTUREPERFECT?

Futureperfect skapar inspirerande event med teman kring ett hållbart liv, för alla
Futureperfect är en plattform för samarbete när det gäller att öka engagemanget för ett verkligt hållbart leverne
Futureperfect sätter musik, konst och kreativitet i centrum för hållbarhetsdebatten
Futureperfect tror att ett verkligt hållbart liv också är ett äventyr i att leva gott.

FESTIVAL 2014!

Våra event är det mest kraftfulla sättet att få människor att mötas och utbyta erfarenheter och idéer för att gå vidare till handling. Futureperfect skapar event som visar det otroliga värdet av nya idéer och metoder inom hållbarthet.
Futureperfect ser att potentialen för ett hållbart liv finns i skärningspunkten bland flera, för närvarande åtskilda sektorer och idéspår – och vill möjliggöra ett betsående, innovativt samarbete.
Futureperfect tror att berikande, positiva upplevelser och utvecklingsmöjligheter, baserat på kunskap, är det bästa sättet att frigöra motivationen mot ett verkligt hållbart liv.
Futureperfect tror att det är bra att förhindra dåliga saker – men ännu bättre att göra bra saker. Hållbart leverne har blivit ett äventyr i att leva gott.  

WHAT IS THE GOAL OF FUTUREPERFECT?

VARFÖR FUTUREPERFECT?

Ett hållbart liv, och principerna om hållbarhet, har ännu inte blivit  “Svensson” eller något önskvärt för gemene man – trots att det pågår hållbarhetsdiskussioner och debatter överallt. Någonting fungerar inte.

De seriösa debatterna kring hållbarhet är abstrakta, negativa och oinspirerande. Och ett ‘grönt liv’ är en konsumtionsdistraktion: inte så mycket för att flertalet industrier fortfarande orsakar skada, utan för att de mest intressanta industrierna – kultur, teknik, ekonomi bland andra – inte är involverade eller inte förstår vilken otrolig potential de har att skapa en positiv förändring. Detta är vad som inte fungerar.

Samtidigt – nya, mindre materialistiska, mer nätverkande generationer, som är redo för nya livsstilar och som undersöker nya möjligheter för det hållbara livet som ingen någonsin tidigare drömt om.

Därför är Futureperfects uppdrag att bidra till att öka engagemanget bland vanligt folk och vanliga organisationer – inklusive affärsverksamheter och entreprenörer – så att de upplever den otroliga potential ett verkligt hållbart liv har. För att göra detta fokuserar Futureperfect endast på de nya värden som kan skapas, av nya generationer som  får uppleva nya teman genom nya, experimentella format.

Ekonomiska och sociala värderingar är starkt på frammarsch – ny teknologi, livsstilar, attityder, och kulturer ändrar spelreglerna. Futureperfect ser hur hållbarhetsbergeppet utvecklas tillsammans med dessa nya sätt att skapa och dela värderingar.
Människor som bör vara en del av hållbarhetsdebatten är de som har potentialen att göra skillnad, och som vill – oavsett om det gäller affärer eller i vardagen. Det är inte bara till för experter, specialister eller ‘de gröna’ längre. .
Då hållbarhet smälter samman med dessa nya värderingskoncept och nya aktörer, kommer nya teman att utvecklas och driva på kreativa handlingar – mat och gastronomi, inte föroreningar, stadsdesign och arkitektur, inte klimatförändringar och så vidare.
Att sitta och lyssna på skäggiga experter, eller gnälla på ‘the bad guys’, eller att oreflekterat hålla med polarna – är samtliga svaga sätt att förändra världen på. Människor behöver länkas samman, mötas och bli inspirerade i nya, experimentella format.

VILKA FINNS FUTUREPERFECT TILL FÖR?

Futureperfect fokuserar huvudsakligen på att skapa aktiviteter som visar upp det som redan pågår inom hållbarhet och verkligt hållbara sätt att leva. Futureperfect erbjuder en upptäcktsresa genom detta innehåll – genom event som Futureperfects festivaler – och det otroliga arbete som redan pågår, de fantastiska människor som redan är involverade. Det här skapar en enorm möjlighet att kunna engagera nya människor i positiva teman med hög potential för verklig förändring inom hållbarhet – Futureperfect är till för alla dessa personer och organisationer.

För individer som är nyfikna på vilka sätt som finns att upptäcka och bli en del av en hållbar verklighet och frågeställningarna runt detta, är Futureperfects event och gemenskaper en kreativ och utforskande plats där positiva exempel och erfarenheter är centrala.
För företag och organisationer som vill utveckla sina möjligheter genom hållbarhet – vara ledande inom sin sektor, eller fortbilda organisationen för att ta del av de senaste – är Futureperfect en innovativ, nätverkande och kunskapsbildande plats som erbjuder ett mycket värdefullt innehåll.

För lokala och nationella politiska aktörer som behöver nya, kostnadseffektiva sätt att konsulteras i politiken, skapa de bästa idéerna, mötas och etablera samarbeten – är Futureperfect  en pålitlig miljö som tillhandahåller det bästa innehållet i diskussioner, genom att insistera på en verklig debatt och utveckling.  
För organisationer som vill vara en del av uppvisandet av dessa nya, fantastiska perspektiv – och vill hjälpa till genom att samarbeta och vara synliga och tillgängliga – erbjuder Futureperfect ett kreativt, oberoende sätt att presentera och uppmärksamma det bästa arbetet.

EVENT

FESTIVALER

Futureperfects Festival 2011 gick av stapeln i Molkom, utanför Karlstad, i samarbete med Karlstads Kommun, Region Värmland ochU.S.A:s, Norges, och Danmarks ambassader. Här ser du några av bilderna från festivalen:

2011 års Festivalsida hittar du här.


Futureperfects Festival 2013 gick av stapeln på Grinda, i Stockholms skärgård, i samarbete med Grinda Wärdshus och Skärgårdsstiftelsen, med stöd från Stockholms Visitors Board, Konstfack och flera samarbetspartners. Här ser du några av bilderna från festivalen:

2013 års Festivalsida hittar du  här.

PROGRAM ELEMENT

Futureperfects event är gemensamma samarbeten som alla involverar en del eller flera av följande program element.

Interaktiva samtal med världsledande experter, med ett framtidslab (FutureLab) som tillhandahåller ‘best practice’ och gemensamma lösningar på problem.
Högkvalitativa föreläsningar med efterföljande diskussioner tillsammans med världsledande expertis från privat och offentlig sektor samt allmänheten
Interaktiva seminarier som leds av inspirerande individer och organisationer – öppet för alla som vill utforska och nätverka
Miniseminarier i ett öppet format där människor möts, diskuterar och gemensamt skapar problemlösningar – leds av föregångare inom hållbarhetsfrågor.
Mat från kockar i världsklass, natur och äventyr, live musik ochmycket mer.
Ett helt musikprogram – likväl som konst, film och fotografi.

ÖVRIGA EVENT

Vill du veta mer om Futureperfects event klickar du på ikonerna nedan. Eventen genomförs i liknande format med liknande programelement som festivalerna. Kommande event dyker upp i kalendern – klick a på dem för mer info.

Futureperfect anordnar forum utanför festivalerna som hålls i olika teman, men med samma ambition att skapa inflytande och nya debatter med världsledande experter. Alla event är alltid tillgängliga för såväl allmänhet som proffesion.

Det mest högprofilerade av dessa är Urban Future Forums –  dom har sin egna hemsida – som är ett event som möjliggör gränsöverskridande samarbeten mellan politiker på nationell och urban nivå. Allt för att kunna skapa en politik anpassad för nästa generations urbana hållbarhetsutveckling.

I en mer informell, seminarieliknande inramning, håller Futureperfect även interaktiva dialoger för att uppmuntra intresserade människor att nätverka direkt med experter och innovatörer runt hållbarhetsfrågor.
Futureperfect är värd för drinksammankomster tillsammans med de vänner vi fått genom åren – ett uppmuntrande och informellt sätt att nätverka och dela med sig av erfarenheter och tankar!

HÖJDPUNKTER

Här är några av Futureperfects höjdpunkter från våra event , vid sidan av Festivalerna.


Första Urban Futures Forum arrangerades i Köpenhamn i Oktober 2013, på BIG architects kontor. Värdar för eventet var Ida Auken, Danmarks miljöminister, och Bjarke Ingels. Bilder från detta kommer snart – under tiden kan du titta på projektets hemsida, och klicka på bilden för att få tillgång till rapporten därifrån.

CPH URBAN FUTURES FORUM DRAFT INPUT PACK InD v2.2


Den andra Almedalen Dialogue var på Visby, på Gotland, i Juli 2013 som en del i Almedalsveckan, med Anna Denell, Karolina Lisslö och Lisa Emilia Svensson. Här är några av bilderna därifrån:


Ett Art vs Technology Forum arrangerades i December 2012. Värdar var Rosendals Trädgård i samband med det lokala och organiska julbordet. Talare var André Heinz, Alexander Bard och Joel Lindefors och stöttades av John Manoochehri. Här finns några av bilderna från eventet:


Första Almedalen Dialogue arrangerades på Visby, på Gotland, i Juli 2012 som en del i Almedalsveckan tillsammans med Jennifer Robinson, Kristin Hrafnsson, Jeremy Bowen, Alexander Bard, Måns Adler, Fredrik Wass, och John Manoochehri. Här är en video från Joakim Jardenbergs telefon:


Futureperfect lanserades på Stockholms Arkitekt Museum i maj 2010, då John Manoochehri föreläste om urban futures på anmodan från muséet och Svensk Form. Här är några av bilderna från eventet:

DELTA


GÅ MED I FUTUREPERFECT

Futureperfect är ett samarbete leds av Resource Vision hållbar arktektur- och stadsdesign studio. Vi vill fortsatt engagemang med företag, städer, organisationer, experter, kreatörer, och individer som som vill utforska, kommunicera och engagera kring hållbarhetsfrågan och det hållbara livet.

Är du engagerad i hållbarhetsfrågor i Sverige, som  individ eller organisation, och har viljan att skapa fler spännande möjligheter till samarbeten, hör av dig till oss!

 

CONTACT

För mer information och ackreditering kontakta press@futureperfect.se

Facebook: Futureperfect Organisation 

Twitter: @futureperfect